เพลงประจำคณะ         

         คณะบริหารธุรกิจได้จัดทำเพลงประจำคณะเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของชาวคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากวงดนตรีสุนทราภรณ์ในการประพันธ์ทำนอง ขับร้องเพลงโดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ ควบคุมวงโดย ครูดำ-พูลสูข สุริยพงษ์รังษี จำนวน 3 เพลงได้แก่

 

          1. เพลงมาร์ชคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

         2. เพลงสบายดีซาวมอ...บริหารฯ

         3. เพลงอำลาเฟืองฟ้า

 

 

         โดยวงดนตรีสุนทราภรณ์เป็นวงดนตรีที่ครูเอื้อ สุนทรสนาน ผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก ประจำปี พ.ศ. 2553 โดยองค์การยูเนสโก ผู้ที่เป็นนักดนตรี นักร้อง นักแต่งเพลง เป็นผู้ก่อตั้งวงสุนทราภรณ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 ร่วมกับกลุ่มนักดนตรีมืออาชีพระดับแถวหน้าของประเทศในยุคนั้น และวงดนตรีได้ดำเนินงานต่อเนื่องมายาวนานมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการดนตรีไทย  

 

                                      เพลง มาร์ชคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

                                                                                              

                                                                         คำร้อง กริช แรงสูงเนิน พ.ศ. 2559

                                                                         ทำนอง / ขับร้อง วงดนตรีสุนทราภรณ์

 

                                   เราชาวร่มฟ้ามรกต            เกริกก้องเกียรติยศศักดิ์ศรี

                            พระคุณของแผ่นดินนี้                 เพื่อนพ้องน้องพี่....รักเทิดทูล

                            ขอพรคุณพระจงคุ้มครอง             ขอนล่องแห่งนี้จงบรรดาล

                            ขอให้เกษมสุขสำราญ                  เบิกบานทั่วฟ้า....ธาตรีเทอญ

                 

                                   เราตั้งปณิธานอันแน่วแน่        จะร่วมสร้างร่วมแก้ปัญหา

                            ทุ่มเทสรรพกายและปัญญา             เพื่อชาวประชา....ยั้งยืนยง

                            ขอนามข้านี้จงประจักษ์                 ถาวรยิ่งนักสมประสงค์

                            อยู่คู่ฟ้าไทยใฝ่ดำรง                    เป็นปัญญาแห่งลุ่มน้ำโขง....ตลอดกาล

 

                                           

                                                เพลง สบายดีซาวมอ...บริหารฯ

 

                                                                         คำร้อง กริช แรงสูงเนิน พ.ศ. 2559

                                                                         ทำนอง / ขับร้อง วงดนตรีสุนทราภรณ์

 

                                    โอ้ ละหนอ…บริหารฯ            รักชื่นชีวัน ฉันเธอ

                             กระชับมิตร ชิดเสมอ                   โขงรวมใจเธอ เสมอมา 

                             บ้านน้องอยู่สองฝั่งโขง                 ฮักแพงเชื่อมโยงไทยลาว

                             มิตรภาพงามหนุ่มสาว                 ของหมู่เฮาซาวมอ

 

                                   มนต์ยามเย็นเด่นฟ้า             เราเชิญท่านมารำวง

                             ขอให้บุญหนุนส่ง                      พี่น้องรำวงร้องเพลง

                             ขอแม่โขงเป็นสักขี                      ธาราแห่งนี้เป็นพยาน

                             ใต้ร่มชิงชันสัมพันธ์                    หนองคายเรานั้น…สบายดี

 

 

                                                    เพลง อำลาเฟืองฟ้า

 

                                                                        คำร้อง กริช แรงสูงเนิน พ.ศ. 2559

                                                                        ทำนอง / ขับร้อง วงดนตรีสุนทราภรณ์

 

                                   ลา ลา เฟื่องฟ้า…ข้าขอลา        ถิ่นรักหนักหนา ข้าขอจร

                             ลาจากแก้วตา แสนอาวรณ์             จำจากก่อน  แดนดินถิ่นสถาน

                             ผูกพันเช่นมิตรจิตสุขขี                  น้ำใจน้องพี่  มิเลือนคลาย

                             รักกันชั่วฟ้าชีวาวาย                   รักถิ่นหนองคายอาลัย อาวรณ์

 

                                   เฟื่องฟ้านี่หนา…ขอลาก่อน        ขอนล่องเคยนอน  ผ่อนอาศัย

                             ต้องจากจำลา  ศาลาฯ ไกล             แสนเศร้าฤทัย เมื่อใกล้จากกัน

                             ลมโชยยามนี้คงไม่มีเจ้า                  ผู้ใดไหนเล่า คอยเฝ้าห่วงหา

                             ยามพราก  ลาจากแก้วกานดา          ดวงใจของข้า  ขอลาอาลัยเจ้าเอย 

 

 

 คลิ๊กเพื่อฟังเพลงมาร์ชคณะบริหารธุรกิจ

icon
วันที่ 26 Jul 2018
ส่งรายงาน มคอ.7 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2560

วันที่ 28 Jul 2018
วันประชุมผู้ปกครองนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 31 Jul 2018
ส่ง(ร่าง)การประเมินตนเองระดับหลักสูตร(IQA)

วันที่ 01 Aug 2018
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 01 Aug 2018
โครงการประกวด NBS FRESHY

วันที่ 02 Aug 2018
โครงการร้องเพลงสถาบัน

วันที่ 03 Aug 2018
โครงการบวงสรวงเจ้าพ่อขอนล่อง

วันที่ 04 Aug 2018
โครงการร้องเพลงประจำคณะ

วันที่ 05 Aug 2018
โครงการบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 07 Aug 2018
การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ
icon
icon