โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่

     ดร.นารา กิตติเมธีกุล และอาจารย์คณะบริหารธุรกิจได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคายเพื่อเป็นวิทยากรในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการรายใหม่ จำนวน 30 ราย ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้อง Meeting Room 2 โรงแรมอัศวรรณ จังหวัดหนองคาย ในหัวข้อ "แรงบันดาลใจในการสร้างธุรกิจและการตลาดสมัยใหม่" หลังจากจบโครงการผู้ผลิตและผู้ประกอบการรายใหม่ได้รับความรู้ ความเข้าใจในยุทธศาสตร์ OTOP ระบบสนับสนุน OTOP ระเบียบ กฏหมาย โครงสร้างการดำเนินงาน และมีศักยภาพในการพัฒนา OTOP ด้านการผลิต การตลาด การออกแบบ มาตรฐานการผลิต การบริหารจัดการกลุ่ม/กิจการ และการคิดค้นนวัตกรรมต่อไป

      

        

 

icon
icon