ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

 

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2557

         คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง NK 1407 เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาที่จะออกไปสู่โลกของการทำงาน ให้มีแนวทางการปฏิบัติตัวในการเข้าทำงานในบริษัทหรือองค์กรอย่างมีความสุขเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นที่พึงประสงค์ของโครงการต่อไป ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

 

 ดร.วีรพงษ์ ศรัทธาผล (โค้ชเพียว)

      จบปริญญาเอกจาก มหาวิทยาลัยโตเกียว (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น) เป็นผู้หนึ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในหน้าที่การงานในบริษัทข้ามชาติตั้งแต่อายุยังน้อย ได้รับผิดชอบงานที่สำคัญในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  แต่ก็ไม่เคยหยุดยั้งในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่เป้าหมายความสำเร็จที่สูงขึ้นเสมอ

        โค้ชเพียวได้มีโอกาสเรียนร้ศาสตร์การโค้ชโดยใช้กระบวนการทำงานของสมองและจิตใต้สำนึกร่วมกัน หรือที่เรียกว่า ศาสตร์ โปรแกรมภาษาสมอง (Neuro Linguistic Programming) เพื่อปลดล็อคและพัฒนาศักยภาพมนุษย์เพื่อไปสู่ความสุขและความสำเร็จยิ่งขึ้นและเร็วขึ้นกว่าเดิม กับโค้ชมือหนึ่งทั้งของประเทศไทยและระดับโลก

 

**หมายเหตุ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์**

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับหน่วยกิจกรรมด้านที่ 1 จำนวน 1 หน่วยกิจกรรม

icon
icon