การรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้านปฏิรูปการกีฬา ครั้งที่ 6

  ดร.นารา กิตติเมธีกุลเข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อ “ การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้านปฏิรูปการกีฬา ” ครั้งที่ 6 จัดโดยคณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา สภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยมี พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธาน คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา กล่าวเปิดการสัมมนา ครั้งที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม สนามแข่งรถ ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต อ.เมือง จ.บุรีรัมย์และมีการบรรยายพิเศษ จาก ท่านเนวิน ชิดชอบ ประธานบริหารสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย์ยูไนเต็ด
       ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นการปฏิรูปด้านกีฬาของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนสนทนาและแสดงความเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปการกีฬา  เพื่อเป็นการหาข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นปฏิรูปการกีฬา และแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่เป้าหมายพัฒนาการกีฬาในอนาคต โดยมีส่วนราชการ สมาคมกีฬา สโมสรกีฬา ชมรมกีฬา ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจากหลายจังหวัดในเขตภาคอีสานตอนล่าง เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นจำนวนกว่า 300 คน

       ครั้งที่ 7 จะจัดขึ้นในวันที่ 22 พ.ค.2558 ที่ จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 8 วันที่ 5 มิ.ย. 2558 ที่ จ.สงขลา และครั้งที่ 9 วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ที่ จ.สมุทรสาคร

 

icon
icon