โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    

          เนื่องจากสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับกองบริหารงานวิจัย จัดโครงการ "โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น "ร่วมเพาะต้นกล้านักวิจัย...ด้วยสายใยนักวิจัยพี่เลี้ยง" ประจำปีงบประมาณ 2557-2558" ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 16.30-20.30 น. ณ ห้องประชุมสารสินและห้องประชุมสิริคุณากร 4 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และส่งเสริมประสิทธิภาพงานวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ กระบวนการพัฒนางานวิจัยต่างๆ และเป็นการสร้างเครือข่ายสานสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยพี่เลี้ยงและนักวิจัยใหม่ภายใน มข.
          สามารถส่งรายชื่อ และติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวภัทรฉัตร ประสานฉ่ำ โทร 043-203245 และ 085-007-6455 

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

icon
icon