คณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นที่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กริช แรงสูงเนิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำผู้บริหารและบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี ชัยมงคล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมคณาจารย์และบุคลากรจำนวน 30 คน ซึ่งเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพพร้อมเชื่อมความสัมพันธ์กับคณาจารย์และบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

ข่าว/ภาพ : ประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตหนองคาย

icon
icon