“2 nd Domestic MICE Mart 2015”

วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ดร.จตุราพร สีหาบุตรและ ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ อัครางกูร เข้าร่วมงาน “2 nd Domestic MICE Mart 2015” ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ เป็นประธานร่วมเปิดงาน โดยมีผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรม การจัดสัมมนา การท่องเที่ยว เข้าร่วมงานจำนวนมาก  วัตถุประสงค์ของงานเพื่อเป็นเวทีให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในภูมิภาคอีสานได้มีโอกาสพบปะกับผู้ประกอบการธุรกิจ MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition: ธุรกิจการจัดประชุม สัมมนา ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และจัดแสดงนิทรรศการ) ได้แก่ โรงแรม รีสอร์ท ศูนย์ประชุม สายการบิน เป็นต้น พร้อมนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นจากการได้รับคัดเลือกเป็นเมือง MICE City แห่งที่ 5 ของไทย จากการเข้าร่วมได้มีการพบปะหารือกับเครือข่ายทางวิชาการและภาคธุรกิจในการพัฒนาองค์ความรู้และประโยชน์ต่อการเรียนการสอนด้านการจัดการการท่องเที่ยวต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าว : ดร.จตุราพร  สีหาบุตร

ภาพ: ดร.จตุราพร  สีหาบุตร , Donruetai Kovathanakul

 

 

icon
icon