อาจารย์คณะบริหารธุรกิจร่วมป็นกรรมการประเมินผู้ประกอบการอาชีวะศึกษา

ดร.ธีรวัฒน์ เจริญราษฎร์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมเพื่อ SMEs ในภูมิภาคอาเซียน (CEISDA) วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เชิญร่วมเป็นกรรมการและเลขานุการ การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2558 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ทั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรระดับอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ทีมที่ผ่านการคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารับการประเมินจำนวน 24 วิทยาลัย

 

ข่าว/ประชาสัมพันธ์วิทยาเขตหนองคาย

 

icon
icon