“เปิดสุด...ทุกศักยภาพพิชิตความสำเร็จไม่สิ้นสุด”

 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดกิจกรรมโรดโชว์ “เปิดสุด...ทุกศักยภาพพิชิตความสำเร็จไม่สิ้นสุด” ณ ห้อง NK 2217  วิทยากรในครั้งนี้ คือ คุณชลวิทย์  สุขอุดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.กริช  แรงสูงเนิน  กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับทีมงานจากบริษัทสิงห์ คอร์เปอเรชั่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 เข้าร่วมเรียนรู้เคล็ดลับความสำเร็จจากผู้บริหารและประสบการณ์ทำงานจริงที่ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้เตรียมตัว และพัฒนาศักยภาพตนเองพร้อมที่จะก้าวสู่โลกของการทำงานจริงในอนาคตพร้อมทั้งแนะนำโครงการฝึกงาน Singha Biz Course 7 สมัครและสอบคัดเลือกได้ที่ www.singhabizcourse.com ถึงวันเสาร์ที่ 28 ก.พ.58 นี้เท่านั้น หลังจากจบการโรดโชว์ครั้งนี้ นักศึกษาได้มีโอกาสรับความรู้นอกตำราเรียน โดยเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของวิทยากรและสามารถสมัครเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมโครงการฝึกงาน Singha Biz Course ครั้งที่ 7 ได้

 

 

                                                 

icon
icon