โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา Damasiswa 2015-2016

 

      รัฐบาลแห่งสาธาณรัฐอินโดนีเซียจัดโครงการสนับสนุนการศึกษา "Damasiswa 2015/2016" โดยไม่จำกัดชั้นปี แก่นักศึกษาไทยเพื่อศึกษาภาษาอินโดนีเซีย (ฺBahasa Indonesia) ,ศิลปะ,การปรุงอาหารและการท่องเที่ยวอินโดนีเซียในสถาบันที่นักศึกษาเลือก

วิธีการสมัคร

  • สามารถสมัครรับทุนผ่านสถานฑูตอินโดนีเซียในเขตกรุงเมพมหานครหรือสถานกงสุลใหญ่ในจังหวัดสงขลา จำนวน 2 ชุด 

ระยะเวลาการสมัคร

  • ตั้งแต่่วันนี้ - 20 กุมภาพันธ์ 2558

ทุนสนับสนุนครอบคลุม ดังนี้

1. ค่าที่พัก 2.ค่าหนังสือเรียน 3. ค่าเดินทางในท้องถิ่น 4.ค่ารักษาพยาบาล 5.ค่าใช้จ่ายระหว่างร่วมโครงการ

** ในส่วนค่าตั๋วเครื่องบินผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบเอง

 

              

http://darmasiswa.kemdikbud.go.id/darmasiswa/

ดาวน์โหลดเอกสาร

icon
icon