คณาจารย์สาขาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจจัดกิจกรรมให้คำแนะนำสำหรับการลงทะเบียนเรียน

ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 คณาจารย์สาขาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจจัดกิจกรรมให้คำแนะนำสำหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 และในภาคการศึกษา 1 /2558 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการท่องเที่ยว เพื่อให้ นศ.เกิดความเข้าใจในการลงทะเบียนเรียนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังมีการให้คำปรึกษาด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอีกด้วย

 

 

icon
icon