นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเข้าศึกษาดูงานสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี

หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศนำโดย อาจารย์ ดร. ธนชาติ เราประเสริฐ และอาจารย์ วราภรณ์ ด่านศิริได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 45 คนเข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือศรีราชาฮาร์เบอร์ จ. ชลบุรี เมื่อวันที่ 3-5 เมษายน 2558 วิทยากรในครั้งนี้ คือ คุณเบญจวรรณ  ติมะปัญญา ( นักวิชาการกรมศุลกากรชำนาญการ) โดยทั้งนี้นักศึกษาที่เข้าศึกษาดูงานได้รับฟังการบรรยาย และแสดงให้เห็นถึงสภาพการดำเนินงานของหน่วยงานการดำเนินการทางการภาษี การตรวจสอบและควบคุมการนำสินค้าเข้าและส่งออก ตลอดจนแนวโน้มและกลยุทธ์ในการบริหารงานท่าเรือในปัจจุบัน เพื่อนำกลับมาประกอบในเนื้อหารายวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

icon
icon