โครงการนักบัญชีเข้าวัดฟังธรรม เสริมสร้างสติปัญญา

     ดร.วัลภา ถมยา ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภิเษก ชัยนิรันดร์ อาจารย์อุมา ฤทธิ์ศรี อาจารย์วิภารัตน์ สุราลัยและอาจารย์กีรติ นิวรณุสิต  นำนักศึกษาเข้าร่วมทำบุญตักบาตรและถวายจตุปัจจัยใน “โครงการนักบัญชีเข้าวัดฟังธรรม เสริมสร้างสติปัญญา” ณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ในวันที่ 26 ตุลาคม 2558 โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 43 คน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษาในการนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

 

 

icon
icon