จดหมายข่าวคณะบริหารธุรกิจ ปี 2558

จดหมายข่าวคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ปี 2558

 

   จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2558

     จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2558

   จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2558

   จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2558

   จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2558

   จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2558

   จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2558

   จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2558

   จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2558

    จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2558

  จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2558

   จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2558

 

 

icon
วันที่ 19 Feb 2018
ประกาศรับสมัครผู้ลงสมัครสโมสรนักศึกษา ปี 2561

วันที่ 21 Feb 2018
สัมภาษณ์ผู้สมัครทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 25 Feb 2018
โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ

วันที่ 25 Feb 2018
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตหนองคาย ครบรอบปีที่ 20

วันที่ 01 Mar 2018
จอมยุทธ์น้อยธุรกิจร้อยล้าน ครั้งที่ 2

วันที่ 01 Mar 2018
ประกาศรายชิื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

วันที่ 02 Mar 2018
อบรมพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม MS OFFICE

วันที่ 05 Mar 2018
การสอบภาคกลาง (2/2560)

วันที่ 16 Mar 2018
การประชุมผู้มีส่วนได้่ส่วนเสียคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 26 Mar 2018
แถลงนโยบายทีมที่ลงสมัครเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา
icon
icon