จดหมายข่าวคณะบริหารธุรกิจ ปี 2558

จดหมายข่าวคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ปี 2558

 

   จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2558

     จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2558

   จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2558

   จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2558

   จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2558

   จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2558

   จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2558

   จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2558

   จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2558

    จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2558

  จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2558

   จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2558

 

 

icon
วันที่ 26 Mar 2018
แถลงนโยบายทีมที่ลงสมัครเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา

วันที่ 29 Mar 2018
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา

วันที่ 30 Mar 2018
การประชุมผู้มีส่วนได้่ส่วนเสียคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 01 Apr 2018
สัมมนาสโมสรนักศึกษา

วันที่ 04 Apr 2018
International Day

วันที่ 12 Apr 2018
รำบวงสรวงหลวงพ่อพระใส

วันที่ 28 Apr 2018
โครงการบริการวิชาการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

วันที่ 01 May 2018
การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 08 May 2018
สอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 08 May 2018
การสอบภาคปลาย(2/2560)
icon
icon