ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ทุนการศึกษา Fullbright ประจำปี 2560"

 

ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยฝ่ายการต่างประเทศ ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Thailand-US Educational Foundation: TUSEF) เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทุนการศึกษา Fulbright ประจำปี 2560” เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก ไปศึกษาหรือแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

กองวิเทศสัมพันธ์จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. – 15.30 น.

ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์ 043-202059 หรือ เบอร์ภายใน 44566

icon
icon