อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ บรรยายการออกแบบงานวิจัยทางธุรกิจ สู่อาจารย์สถาบันการธนาคาร สปป.ลาว

     ดร.นารา กิตติเมธีกุล อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญจากคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เป็นวิทยากรบรรยายการออกแบบงานวิจัยทางธุรกิจ ถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำวิจัย การตีพิมพ์ และการเก็บข้อมูลภาคสนาม ให้กับคณาจารย์สถาบันการธนาคาร ภายใต้การกำกับของธนาคารชาติลาว ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2559 

 

 

icon
icon