การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน มข. วิทยาเขตหนองคาย

 คณะบริหารธุรกิจสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยวิธีรับตรง (โควตาภาคฯ รอบที่ 1) และ โดยวิธีพิเศษโครงการรับตรง 8 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย นครพนม มุกดาหาร สกลนคร บึงกาฬ) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 เข้ารับการสัมภาษณ์จำนวนทั้งสิ้น 331 คน แบ่งเป็นสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 136 คน สาขาวิชาการเงิน 43 คน สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 81 คน และสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม จำนวน 71 คน ทั้งนี้จะมีการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง (โควตาภาคฯ รอบที่1) ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 สามารถตรวจสอบรายชื่อตามผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ได้ที่ https://apply.kku.ac.th/file2559/KKUPassed59.pdf และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษโครงการรับตรง 8 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

 

 

 

icon
icon