ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิเข้าศึกษา โครงการคัดเลือกนักเรียนเขตจังหวัดใกล้เคียง 8 จังหวัด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิเข้าศึกษา โครงการคัดเลือกนักเรียนเขตจังหวัดใกล้เคียง 8 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตรวจสอบรายชื่อ https://it.nkc.kku.ac.th/th/web/images/stories/Downloads/Entpass59.pdf

icon
icon