ดร.จตุราพร สีหาบุตร มอบงานรายงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์สำหรับท่องเที่ยว สปป.ลาว

      ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.จตุราพร  สีหาบุตร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เดินทางไปยังสถาบันสื่อมวลชนวัฒนธรรมและท่องเที่ยว สปป.ลาว เพื่อมอบรายงานการวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เรื่อง "Knowlege of Sustainable Tourism and Environmental Awareness: Luang Prabang, Lao PDR" เพื่อประโยชน์ด้านฐานข้อมูลทางการท่องเที่ยวให้กับกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวต่อไป นอกจากนั้นยังได้มีการหารือการจัดอบรม Research Methodology and Training for Trainer Courses ที่จะมีขึ้นในระหว่างปลายเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นผลจากกรอบความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน และจากการที่คณะบริหารธุรกิจเข้าพบ เยี่ยมเยือนและหารือกรอบความร่วมมือร่วมกับสถาบันสื่อมวลชน สปป.ลาว เมื่อเดือนมกราคม 2559 ที่ผ่านมา

 

icon
icon