ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

    ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทำวิจัยในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ตามลิ้งค์ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2559

https://drive.google.com/a/kku.ac.th/folderview?id=0B03eP89kuOAVOU1LakNzS1ZucGc&usp=sharing

icon
icon