นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรมลงพื้นที่ดูงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริง

         ดร.จตุราพร  สีหาบุตร อาจารย์ประจำรายวิชา 927473  การจัดการงานเทศกาลและงานมหกรรม และนางสาวปิยมาศ โลหะปาน นำนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม ชั้นปีที่ 3 จำนวน  37 คน  เข้าร่วมศึกษาดูงานการปฏิบัติงานจริงของโรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ขอนแก่น เพื่อรับฟังการบรรยายพิเศษจากเจ้าหน้าที่แผนกต่างๆและการรับฟังบรรยาย ในหัวข้อ Venue Selection in MICE Business : A Case of Centara hotel and Covention Center Khon Kaen ณ ห้องประชาสโมสร 1 โรงแรมเซ็นทารา แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้เจ้าหน้าที่ได้นำชมห้องสำหรับจัดงาน พร้อมอธิบายเกี่ยวกับการจัดงานอีเว้นท์ต่างๆ เช่น ขนาดและจำนวนห้องประชุมสัมมนา จำนวนคนที่สามารถรองรับได้ การทำการตลาดและชนิดงานที่รับจัดอีเว้นท์

        และในเวลา 13.00-15.00 น. ได้เดินทางเพื่อศึกษาดูงานที่ร้านอาหารญี่ปุ่น Fujiyama Gogo Tsukemen Ramen เพื่อศึกษาวิธีการต้อนรับและการบริการลูกค้าเพื่อให้การความประทับใจ เช่น การทักทายลูกค้า การแนะนำเมนูอาหาร ทั้งนี้นักศึกษาจะได้นำความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในการประกอบกิจการส่วนตัวหรือการทำงานในอนาคตต่อไป

 

 

icon
icon