อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เป็นกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ

         ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ และ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม เพื่อ SMEs ในภูมิภาคอาเซียน (CEISDA) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญเป็นกรรมการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา แบบครบวงจร ระดับชาติ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  ซึ่งโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะของการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน และนักศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา  และเพื่อพัฒนาความสามารถในการนำเสนอแนวคิดทางธุรกิจ

 

 

 

icon
วันที่ 19 Feb 2018
ประกาศรับสมัครผู้ลงสมัครสโมสรนักศึกษา ปี 2561

วันที่ 21 Feb 2018
สัมภาษณ์ผู้สมัครทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 25 Feb 2018
โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ

วันที่ 25 Feb 2018
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตหนองคาย ครบรอบปีที่ 20

วันที่ 01 Mar 2018
จอมยุทธ์น้อยธุรกิจร้อยล้าน ครั้งที่ 2

วันที่ 01 Mar 2018
ประกาศรายชิื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

วันที่ 02 Mar 2018
อบรมพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม MS OFFICE

วันที่ 05 Mar 2018
การสอบภาคกลาง (2/2560)

วันที่ 16 Mar 2018
การประชุมผู้มีส่วนได้่ส่วนเสียคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 26 Mar 2018
แถลงนโยบายทีมที่ลงสมัครเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา
icon
icon