โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

     ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ ดร.ธนชาติ เราประเสริฐ และ ดร.นารา กิตติเมธีกุล คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญวิทยากรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น (Focus Group) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผ้าและเครื่องแต่งกาย เพื่อเชื่อมโยงวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SMEs ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ ณ ห้องประชุมเปรมปรีดา โรงแรมเอ็มเจ เดอะมาเจสติค จังหวัดสกลนคร โดยการสัมมนาเชิงปฎิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายธุรกิจผ้า และเครื่องแต่งกาย แก่ตัวแทนผู้ประกอบการผ้าและเครื่องแต่งกาย ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร

 

 

icon
วันที่ 19 Feb 2018
ประกาศรับสมัครผู้ลงสมัครสโมสรนักศึกษา ปี 2561

วันที่ 21 Feb 2018
สัมภาษณ์ผู้สมัครทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 25 Feb 2018
โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ

วันที่ 25 Feb 2018
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตหนองคาย ครบรอบปีที่ 20

วันที่ 01 Mar 2018
จอมยุทธ์น้อยธุรกิจร้อยล้าน ครั้งที่ 2

วันที่ 01 Mar 2018
ประกาศรายชิื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

วันที่ 02 Mar 2018
อบรมพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม MS OFFICE

วันที่ 05 Mar 2018
การสอบภาคกลาง (2/2560)

วันที่ 16 Mar 2018
การประชุมผู้มีส่วนได้่ส่วนเสียคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 26 Mar 2018
แถลงนโยบายทีมที่ลงสมัครเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา
icon
icon