นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเตรียมความพร้อม..สู่ความสำเร็จกับโครงการ Singha Biz Course ครั้งที่ 8

         โครงการ Singha Biz Course  เป็นโครงการฝึกงานรูปแบบพิเศษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ไม่จำกัดคณะสาขาวิชา ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะมีโอกาสได้ “ทำงานจริง” ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท สิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น และบริษัทในเครือ อีกทั้งจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากกูรูและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศในหลากหลายสาขาวิชาเป็นเวลา 2 เดือน และในวันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 13.00-17.00 น. ที่ผ่านมา บริษัท สิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด จัดโครงการ Singha Biz Course ครั้งที่ 8 “เตรียมความพร้อม..สู่ความสำเร็จ” ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์  NK 2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยมีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจการเงินและการบัญชีเข้าร่วมกว่า 100 คน

         ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ประสบการณ์ในการทำงาน พร้อมทั้งให้ข้อคิดและสร้างแรงบันดาลใจในการค้นหาศักยภาพความเป็นผู้นำนักบริหารในตัวของนักศึกษา โดยคุณวุฒิชัย ตั้งเมตตาจิตตกุล ผู้จัดการแผนกกิจกรรมการตลาด บริษัท สิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด นอกจากนั้นยังมีการร่วมเล่นกิจกรรมเพื่อรับของรางวัลจากบริษัท การทดสอบวัด IQ และ EQ ให้กับนักศึกษาทั้ง 100 คนเพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่จะได้สิทธิ์ในการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 ต่อไป นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้การวางเป้าหมายในชีวิต การประเมินศักยภาพของตนเองและการพัฒนาศักยภาพให้ดียิ่งขึ้นและเรียนรู้เทคนิคสำหรับการสัมภาษณ์งานในองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่เพื่อให้นักศึกษาสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ AEC และการแข่งขันในตลาดแรงงานต่อไป

 

 

 

icon
วันที่ 30 Aug 2018
วันไหว้ครูและเชิดชูบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ (มอบทุนการศึกษา)

วันที่ 01 Sep 2018
การสอบกลางภาค (1/2561)

วันที่ 28 Sep 2018
ส่งแผนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 01 Oct 2018
ตรวจประเมิน IQA ระดับหลักสูตร ประจำปี 2560

วันที่ 01 Oct 2018
ตรวจประเมิน EdPEX ระดับคณะ ประจำปี 2560

วันที่ 01 Oct 2018
การสอบภาคกลาง (2/2560)

วันที่ 01 Nov 2018
วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 06 Nov 2018
การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 07 Nov 2018
Homeroom (ครั้งที่2/2561)

วันที่ 26 Nov 2018
การสอบปลายภาค(1/2561)
icon
icon