สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจจัดแข่งขันกีฬาฟ้ามรกตเกมส์ ครั้งที่ 4

      ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างสาขา 4 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาการเงิน สาขาการท่องเที่ยวและสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ภายใต้ชื่อโครงการ "กีฬาฟ้ามรกตเกมส์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558" ในครั้งนี้มีการแข่งขั้นกีฬาทั้งหมด 6 ชนิด ได้แก่ วิ่งกระสอบ ชักเย่อ การแข่งกินวิบากการประกวดกองเชียร์แต่ละสาขา การแข่งขันแชร์บอลและการแข่งขันฟุตบอล ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กริช  แรงสูงเนิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมกว่า 300 คน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีความพร้อมสำหรับการเรียน อีกทั้งยังสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ทำให้นักศึกษาได้รู้จักเพื่อนใหม่ เรียนรู้การทำงานเป็นทีมและยังเป็นการอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านของไทยไว้อีกด้วย

 

 

    

 

icon
วันที่ 25 Jun 2018
ส่งรายงาน มคอ.5 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 Jun 2018
วันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะบริหารธุรกิจ(KM-LO)

วันที่ 01 Jul 2018
โครงการอบรมไอดีการ์ด

วันที่ 01 Jul 2018
สวดมนต์ ฟังธรรมเทศนาทุกวันพระ

วันที่ 04 Jul 2018
วันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3 (ทำบุณ & Big Cleaning Day)

วันที่ 04 Jul 2018
งานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครบรอบปีที่ 6 และวัน Big Cleaning Day

วันที่ 06 Jul 2018
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ GMSIC ครั้งที่ 5

วันที่ 26 Jul 2018
ส่งรายงาน มคอ.7 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2560

วันที่ 28 Jul 2018
วันประชุมผู้ปกครองนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 31 Jul 2018
ส่ง(ร่าง)การประเมินตนเองระดับหลักสูตร(IQA)
icon
icon