สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจจัดแข่งขันกีฬาฟ้ามรกตเกมส์ ครั้งที่ 4

      ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างสาขา 4 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาการเงิน สาขาการท่องเที่ยวและสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ภายใต้ชื่อโครงการ "กีฬาฟ้ามรกตเกมส์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558" ในครั้งนี้มีการแข่งขั้นกีฬาทั้งหมด 6 ชนิด ได้แก่ วิ่งกระสอบ ชักเย่อ การแข่งกินวิบากการประกวดกองเชียร์แต่ละสาขา การแข่งขันแชร์บอลและการแข่งขันฟุตบอล ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กริช  แรงสูงเนิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมกว่า 300 คน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีความพร้อมสำหรับการเรียน อีกทั้งยังสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ทำให้นักศึกษาได้รู้จักเพื่อนใหม่ เรียนรู้การทำงานเป็นทีมและยังเป็นการอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านของไทยไว้อีกด้วย

 

 

    

 

icon
icon