สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจจัดแข่งขันกีฬาฟ้ามรกตเกมส์ ครั้งที่ 4

      ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างสาขา 4 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาการเงิน สาขาการท่องเที่ยวและสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ภายใต้ชื่อโครงการ "กีฬาฟ้ามรกตเกมส์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558" ในครั้งนี้มีการแข่งขั้นกีฬาทั้งหมด 6 ชนิด ได้แก่ วิ่งกระสอบ ชักเย่อ การแข่งกินวิบากการประกวดกองเชียร์แต่ละสาขา การแข่งขันแชร์บอลและการแข่งขันฟุตบอล ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กริช  แรงสูงเนิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมกว่า 300 คน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีความพร้อมสำหรับการเรียน อีกทั้งยังสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ทำให้นักศึกษาได้รู้จักเพื่อนใหม่ เรียนรู้การทำงานเป็นทีมและยังเป็นการอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านของไทยไว้อีกด้วย

 

 

    

 

icon
วันที่ 19 Feb 2018
ประกาศรับสมัครผู้ลงสมัครสโมสรนักศึกษา ปี 2561

วันที่ 21 Feb 2018
สัมภาษณ์ผู้สมัครทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 25 Feb 2018
โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ

วันที่ 25 Feb 2018
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตหนองคาย ครบรอบปีที่ 20

วันที่ 01 Mar 2018
จอมยุทธ์น้อยธุรกิจร้อยล้าน ครั้งที่ 2

วันที่ 01 Mar 2018
ประกาศรายชิื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

วันที่ 02 Mar 2018
อบรมพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม MS OFFICE

วันที่ 05 Mar 2018
การสอบภาคกลาง (2/2560)

วันที่ 16 Mar 2018
การประชุมผู้มีส่วนได้่ส่วนเสียคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 26 Mar 2018
แถลงนโยบายทีมที่ลงสมัครเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา
icon
icon