คณะบริหารธุรกิจจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดหนองคาย

      ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 16.00-18.00 น. ผศ.ดร.กริช  แรงสูงเนิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจนำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการเงิน ชั้นปีที่ 3  จำนวน 30 คน เป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารเย็น ขนมและน้ำแก่เด็กๆ จำนวน 111 คน ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย จ.หนองคาย  ทั้งนี้ยังมีการจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความสนุกสนานแก่เด็กๆ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษารู้จักการเป็นผู้ให้และรู้จักการตอบแทนสังคมด้วยการสร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับเด็กๆ เพื่อเติมเต็มความสุขให้กับผู้ที่ด้อยโอกาส

 

 

icon
วันที่ 25 Jun 2018
ส่งรายงาน มคอ.5 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 Jun 2018
วันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะบริหารธุรกิจ(KM-LO)

วันที่ 01 Jul 2018
โครงการอบรมไอดีการ์ด

วันที่ 01 Jul 2018
สวดมนต์ ฟังธรรมเทศนาทุกวันพระ

วันที่ 04 Jul 2018
วันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3 (ทำบุณ & Big Cleaning Day)

วันที่ 04 Jul 2018
งานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครบรอบปีที่ 6 และวัน Big Cleaning Day

วันที่ 06 Jul 2018
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ GMSIC ครั้งที่ 5

วันที่ 26 Jul 2018
ส่งรายงาน มคอ.7 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2560

วันที่ 28 Jul 2018
วันประชุมผู้ปกครองนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 31 Jul 2018
ส่ง(ร่าง)การประเมินตนเองระดับหลักสูตร(IQA)
icon
icon