คณะบริหารธุรกิจจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดหนองคาย

      ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 16.00-18.00 น. ผศ.ดร.กริช  แรงสูงเนิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจนำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการเงิน ชั้นปีที่ 3  จำนวน 30 คน เป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารเย็น ขนมและน้ำแก่เด็กๆ จำนวน 111 คน ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย จ.หนองคาย  ทั้งนี้ยังมีการจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความสนุกสนานแก่เด็กๆ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษารู้จักการเป็นผู้ให้และรู้จักการตอบแทนสังคมด้วยการสร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับเด็กๆ เพื่อเติมเต็มความสุขให้กับผู้ที่ด้อยโอกาส

 

 

icon
วันที่ 25 Feb 2018
โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ

วันที่ 25 Feb 2018
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตหนองคาย ครบรอบปีที่ 20

วันที่ 01 Mar 2018
จอมยุทธ์น้อยธุรกิจร้อยล้าน ครั้งที่ 2

วันที่ 01 Mar 2018
ประกาศรายชิื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

วันที่ 02 Mar 2018
อบรมพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม MS OFFICE

วันที่ 05 Mar 2018
การสอบภาคกลาง (2/2560)

วันที่ 16 Mar 2018
การประชุมผู้มีส่วนได้่ส่วนเสียคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 26 Mar 2018
แถลงนโยบายทีมที่ลงสมัครเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา

วันที่ 29 Mar 2018
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา

วันที่ 01 Apr 2018
สัมมนาสโมสรนักศึกษา
icon
icon