คณะบริหารธุรกิจจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดหนองคาย

      ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 16.00-18.00 น. ผศ.ดร.กริช  แรงสูงเนิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจนำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการเงิน ชั้นปีที่ 3  จำนวน 30 คน เป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารเย็น ขนมและน้ำแก่เด็กๆ จำนวน 111 คน ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย จ.หนองคาย  ทั้งนี้ยังมีการจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความสนุกสนานแก่เด็กๆ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษารู้จักการเป็นผู้ให้และรู้จักการตอบแทนสังคมด้วยการสร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับเด็กๆ เพื่อเติมเต็มความสุขให้กับผู้ที่ด้อยโอกาส

 

 

icon
icon