นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจร่วมใจใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

         ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-15.00 น. คณะบริหารธุรกิจจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นและการเลือกตั้งองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งมีผู้สมัครลงเลือกตั้งองค์การนักศึกษา จำนวน 2 กลุ่ม คือ หมาย 1  กลุ่มภูมิใจ มข. และหมายเลข 2 กลุ่มเลือดสีอิฐ ซึ่งนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งองค์การนักศึกษาทั้งหมด 535 เสียงและผู้ที่ชนะการเลือกตั้งในเขตของคณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ หมายเลข 2 กลุ่มเลือดสีอิฐด้วยคะแนน 322 คะแนนและการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนักศึกษาใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น 650 เสียง และผู้ที่ชนะการเลือกตั้งในเขตของคณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ หมายเลข 2 ด้วยคะแนน 262 คะแนน

 

 

icon
วันที่ 19 Feb 2018
ประกาศรับสมัครผู้ลงสมัครสโมสรนักศึกษา ปี 2561

วันที่ 21 Feb 2018
สัมภาษณ์ผู้สมัครทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 25 Feb 2018
โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ

วันที่ 25 Feb 2018
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตหนองคาย ครบรอบปีที่ 20

วันที่ 01 Mar 2018
จอมยุทธ์น้อยธุรกิจร้อยล้าน ครั้งที่ 2

วันที่ 01 Mar 2018
ประกาศรายชิื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

วันที่ 02 Mar 2018
อบรมพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม MS OFFICE

วันที่ 05 Mar 2018
การสอบภาคกลาง (2/2560)

วันที่ 16 Mar 2018
การประชุมผู้มีส่วนได้่ส่วนเสียคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 26 Mar 2018
แถลงนโยบายทีมที่ลงสมัครเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา
icon
icon