นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจร่วมใจใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

         ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-15.00 น. คณะบริหารธุรกิจจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นและการเลือกตั้งองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งมีผู้สมัครลงเลือกตั้งองค์การนักศึกษา จำนวน 2 กลุ่ม คือ หมาย 1  กลุ่มภูมิใจ มข. และหมายเลข 2 กลุ่มเลือดสีอิฐ ซึ่งนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งองค์การนักศึกษาทั้งหมด 535 เสียงและผู้ที่ชนะการเลือกตั้งในเขตของคณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ หมายเลข 2 กลุ่มเลือดสีอิฐด้วยคะแนน 322 คะแนนและการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนักศึกษาใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น 650 เสียง และผู้ที่ชนะการเลือกตั้งในเขตของคณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ หมายเลข 2 ด้วยคะแนน 262 คะแนน

 

 

icon
วันที่ 25 Jun 2018
ส่งรายงาน มคอ.5 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 Jun 2018
วันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะบริหารธุรกิจ(KM-LO)

วันที่ 01 Jul 2018
โครงการอบรมไอดีการ์ด

วันที่ 01 Jul 2018
สวดมนต์ ฟังธรรมเทศนาทุกวันพระ

วันที่ 04 Jul 2018
วันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3 (ทำบุณ & Big Cleaning Day)

วันที่ 04 Jul 2018
งานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครบรอบปีที่ 6 และวัน Big Cleaning Day

วันที่ 06 Jul 2018
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ GMSIC ครั้งที่ 5

วันที่ 26 Jul 2018
ส่งรายงาน มคอ.7 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2560

วันที่ 28 Jul 2018
วันประชุมผู้ปกครองนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 31 Jul 2018
ส่ง(ร่าง)การประเมินตนเองระดับหลักสูตร(IQA)
icon
icon