ประเพณีไหว้ครูคณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2559

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 09.00-12.00น. สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีไหว้ครูคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559  ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ NK2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เพื่อเป็นการรำลึกพระคุณครูที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ รวมทั้งให้ความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ทุกคน ตลอดเป็นผู้มีความเสียสละ ดูแลเอาใจใส่ลูกศิษย์ทุกคนเปรียบเสมือนดั่ง โดยนักศึกษาคณะบริหาระุรกิจทุกสาขา ทุกชั้นปี ได้ร่วมกันทำพานไหว้ครูอย่างสวยงาม มาแสดงความกตัญญุต่อครูอาจารย์  ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริช แรงสูงเนิน คณบดีคณบริหารธุรกิจ ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาว่า "ขอให้ศิษย์ทุกคนประพฤติแต่ในสิ่งดีงาม ครองตนอยู่ในศีลธรรมจรรยา นำความรู้ที่ได้มาประกอบอาชีพสุจริต ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ดั่งอัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ที่ว่า บัณฑิต มีคุณธรรม ชำนาญวิชาชีพ ดำรงชีพด้วยสติปัญญา" ในงานพิธีไหว้ครูในปีนี้ท่านคณบดีให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาเกรดเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละสาขา ชั้นปี จำนวน 24 คน และ นักศึกษาที่มีหน่วยกิจกรรมการเข้าร่วมเรียนรู้แบบูรณาการสูงที่สุด 3 อันดับแรกในทุกชั้นปี

 

 

 

 

ภาพ ข่าว : นางสาวธันย์นิชา พิพัชร์เดชาวรกุล นักวิชาการศึกษา

icon
วันที่ 19 Feb 2018
ประกาศรับสมัครผู้ลงสมัครสโมสรนักศึกษา ปี 2561

วันที่ 21 Feb 2018
สัมภาษณ์ผู้สมัครทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 25 Feb 2018
โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ

วันที่ 25 Feb 2018
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตหนองคาย ครบรอบปีที่ 20

วันที่ 01 Mar 2018
จอมยุทธ์น้อยธุรกิจร้อยล้าน ครั้งที่ 2

วันที่ 01 Mar 2018
ประกาศรายชิื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

วันที่ 02 Mar 2018
อบรมพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม MS OFFICE

วันที่ 05 Mar 2018
การสอบภาคกลาง (2/2560)

วันที่ 16 Mar 2018
การประชุมผู้มีส่วนได้่ส่วนเสียคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 26 Mar 2018
แถลงนโยบายทีมที่ลงสมัครเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา
icon
icon