นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ (เทศกาลเข้าพรรษา) ปี 2559

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเข้าวัดฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะช่วงเข้าพรรษา ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ(เทศกาลเข้าพรรษา) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 - วันที่ 9 ตุลาคม 2559  เวลา 18.00-21.00 น. ณ อารามหลวง วัดโพธิ์ชัย  จ.หนองคาย กิจกรรมนี้นางสาวธันย์นิชา พิพัชร์เดชาวรกุล นักวิชาการศึกษา ได้นำนักศึกษาจำนวนกว่า 100 คนต่อสัปดาห์ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการดังกล่าวมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 1,000 คน ตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา ทำให้นักศึกษาเพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและการเรียนได้

 

 

 

     

 

 

 

  

      

 

icon
icon