ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิตใหม่

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

 

คณะบริหารธุรกิจ มีมหาบัณฑิต และบัณฑิตจากคณะบริหารธุรกิจทั้งสิ้น 178 คน ทางคณะขอแสดงความชื่นชมยินดดีนในความสำเร็จทุกท่าน

icon
icon