เกณฑ์การตัดสิน โครงการจอมยุทธ์น้อยฯ

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 4 ทีม สุดท้ายของโครงการจอมยุทธ์น้อย นักธุรกิจร้อยล้าน

 

  • ส่งแผนธุรกิจแบบสมบูณ์ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ก่อนเวลา 9.00 น. ที่สำนักงานคณะ
  • มาเข้าร่วมนำเสนอแผนธุรกิจ ตามที่ได้กำหนดในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ทีมละ 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 13.00-16.00 น.

คะแนนการพิจารณามีดังนี้

สำหรับผู้ที่ต้องการคู่มือการเขียนแผนธุรกิจ สามารถโหลดได้ที่นี่   คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ

 

icon
วันที่ 30 Aug 2018
วันไหว้ครูและเชิดชูบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ (มอบทุนการศึกษา)

วันที่ 01 Sep 2018
การสอบกลางภาค (1/2561)

วันที่ 28 Sep 2018
ส่งแผนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 01 Oct 2018
ตรวจประเมิน IQA ระดับหลักสูตร ประจำปี 2560

วันที่ 01 Oct 2018
ตรวจประเมิน EdPEX ระดับคณะ ประจำปี 2560

วันที่ 01 Oct 2018
การสอบภาคกลาง (2/2560)

วันที่ 01 Nov 2018
วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 06 Nov 2018
การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 07 Nov 2018
Homeroom (ครั้งที่2/2561)

วันที่ 26 Nov 2018
การสอบปลายภาค(1/2561)
icon
icon