เกณฑ์การตัดสิน โครงการจอมยุทธ์น้อยฯ

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 4 ทีม สุดท้ายของโครงการจอมยุทธ์น้อย นักธุรกิจร้อยล้าน

 

  • ส่งแผนธุรกิจแบบสมบูณ์ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ก่อนเวลา 9.00 น. ที่สำนักงานคณะ
  • มาเข้าร่วมนำเสนอแผนธุรกิจ ตามที่ได้กำหนดในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ทีมละ 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 13.00-16.00 น.

คะแนนการพิจารณามีดังนี้

สำหรับผู้ที่ต้องการคู่มือการเขียนแผนธุรกิจ สามารถโหลดได้ที่นี่   คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ

 

icon
icon