เกณฑ์การตัดสิน โครงการจอมยุทธ์น้อยฯ

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 4 ทีม สุดท้ายของโครงการจอมยุทธ์น้อย นักธุรกิจร้อยล้าน

 

  • ส่งแผนธุรกิจแบบสมบูณ์ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ก่อนเวลา 9.00 น. ที่สำนักงานคณะ
  • มาเข้าร่วมนำเสนอแผนธุรกิจ ตามที่ได้กำหนดในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ทีมละ 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 13.00-16.00 น.

คะแนนการพิจารณามีดังนี้

สำหรับผู้ที่ต้องการคู่มือการเขียนแผนธุรกิจ สามารถโหลดได้ที่นี่   คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ

 

icon
วันที่ 28 Apr 2018
โครงการบริการวิชาการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

วันที่ 01 May 2018
การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 08 May 2018
สอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 08 May 2018
การสอบภาคปลาย(2/2560)

วันที่ 06 Jun 2018
สัมมนาการจัดทำแผนงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2562 และแผนครุภัณฑ์งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2563

วันที่ 15 Jun 2018
ส่ง (ร่าง) การประเมินตนเองระดับคณะ(EdPEX)

วันที่ 25 Jun 2018
ส่งรายงาน มคอ.5 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 Jun 2018
วันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะบริหารธุรกิจ(KM-LO)

วันที่ 01 Jul 2018
โครงการอบรมไอดีการ์ด

วันที่ 01 Jul 2018
สวดมนต์ ฟังธรรมเทศนาทุกวันพระ
icon
icon