กฐินสามัคี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2560

เมื่อระหว่างวันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดโครงการกฐินสามคี มข.วนค. ประจำปี 2560 ทอดถวาย ณ วัดตอหมุน บ.หนองเดิ่น ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย เพื่อสมทบทุนในการสร้างศาลาการเปรียญ 
.
ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 19.00 น. มข.วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดขบวนแผ่บุญเพื่อสมทบทุนกองกฐิน รอบหมู่บ้านหนองเดิ่นและศรีเจริญ โดยมีน้องๆนักศึกษาร่วมขบวนแผ่บุญกว่า 200 คน และในวันเดียวกันนี้ เวลา 19.09 น. มข.วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชองค์กฐิน โดยมี ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานในพิธี
.
พร้อมกันนี้ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 8.09 น. มข.วิทยาเขตหนองคาย ได้เคลื่อนองค์กฐินไปยังวัดตอหมุน เพื่อนำทอดถวายในเวลา 9.09 น. โดยมีอาจารย์ชาติภร เมืองโคตร มุงคุณแสน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้
.
หน่วยประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ขอร่วมอนุโมทนาในการร่วมทำบุญของบุคลากร พร้อมทั้งนักศึกษาทุกท่าน และขออำนาจบุญกุศลในครั้งนี้หนุนนำให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่งาม สาธุ
ที่มา: https://www.nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1020
icon
icon