คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลภา ถมยา อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.) ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต ปี 2561 (SME Strong/Regular Level 2018) หลักสูตรการติดอาวุธทางบัญชีและการตลาดให้ผู้ประกอบการ SMEs สู่การก้าวสู่ Thailand 4.0 ณ โรงแรมอัศวรรณ จังหวัดหนองคาย เพื่อการถ่ายทอดความรู้เรื่องกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จ แผนธุรกิจ และการตลาด 4.0 รู้บัญชีมีกำไร เช็คสุขภาพทางการเงิน การเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจด้วยกลยุทธ์ทางบัญชี ระบบบัญชี SMEs ต่อไป

ภาพ / ข่าว :  ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์
ที่มา: https://www.nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1202
icon
icon