คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมเรียนรู้ ”ศาสตร์แห่งอาหารตะวันตก”

 เมื่อวันพุธที่ 24 ตุลาคม ที่ผ่านมา หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ ”ศาสตร์แห่งอาหารตะวันตก”  ให้แก่นักศึกษารายวิชาการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม โดยเชิญ เชฟต่อ สันติภาพ ต้นกันยา เชฟแห่ง L’Atelier de Joel Robuchon ร้านอาหารอาหารฝรั่งเศส  Michelin 1 stars ซึ่ง เชฟต่อเป็นศิษย์เก่าหลักสูตรการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  และเพิ่งได้รับการเลื่อนขั้นเป็น Sous Chef (รองหัวหน้าเชฟใหญ่) ยินดีมาถ่ายทอดประสบการณ์การทำอาหารตะวันตก การตกแต่งและการเพิ่มมูลค่าเมนูอาหารให้กับนักศึกษา นอกจากนั้นเชฟต่อยังได้ชี้แนะแนวทาง การสร้างความมุ่งมั่นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่สนใจศาสตร์ในการทำอาหารได้เป็นอย่างดี ในครั้งนี้ได้มีตัวแทนศิษย์เก่าการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวรุ่นที่12 มาร่วมแชร์ประสบการณ์ชีวิตการทำงานและชี้แนะแนวทางการเรียนให้แก่น้องๆอีกด้วย
รายวิชาการจัดการอาหารและเครื่องดื่มเป็นรายวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่3 หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ โดยในรายวิชามีการเชิญผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แต่ละด้านในการทำอาหารและเครื่องดื่มมาให้ความรู้ทั้งภาคบรรยายและปฏิบัติ เช่น ศาสตร์แห่งอาหารตะวันตก ศาสตร์แห่งอาหารตะวันออก ความรู้เรื่องศาสตร์แห่งไวน์ การผสมเครื่องดื่ม ปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจเบเกอรี่ให้มีความแตกต่าง ประเภทของมื้ออาหาร เป็นต้น ซึ่งการเรียนในรายวิชาเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและเป็นแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตได้เป็นอย่างดี
ภาพ / ข่าว : ดร.จตุราพร สีหาบุตร
นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์
ที่มา: https://www.nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1297
icon
icon