คณะบริหารธุรกิจนำนักศึกษา นำนักศึกษาศึกษาดูงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชียงใหม่

วันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561 หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่3 เดินทางศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ ประสบการณ์ นอกห้องเรียนเพื่อลงพื้นที่จริงพบผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ การเดินทางครั้งนี้ ได้รับฟังการบรรยายพร้อมเยี่ยมชมการจัดการส่วนงานต่างๆภายในโรงแรม ของโรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ รับฟังการบรรยายการบริหารจัดการและเยี่ยมชมประเภทห้องประชุมและจัดแสดงสินค้ารูปแบบต่างๆ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ (CMECC) รับฟังการบรรยายและดูงานการบริหารจัดการปางช้างแม่สา อำเภอแม่ริม นักศึกษาได้เห็นถึงการจัดโปรแกรมนำเที่ยว การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของหนึ่งในรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ให้ความสำคัญและคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และศึกษาดูงานชุมชนออนใต้ อำเภอสันกำแพง หมู่บ้านตัวอย่างที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village) เรียนรู้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน พบปะผู้นำชุมชน ความเข้มแข็งของชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมหมู่บ้านโฮมสเตย์ และเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในชุมชน
โดยการเดินทางครั้งนี้เป็นการบูรณาการศึกษาดูงานครอบคลุมรายวิชาในหลักสูตร เช่นการจัดการที่พักแรม การจัดการการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัดแสดงสินค้า การจัดการงานมหกรรมและเทศกาล การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และรายวิชาสัมมนาทางการท่องเที่ยวอีกด้วย 
ภาพ / ข่าว : ดร.จตุราพร สีหาบุตร
นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์
ที่มา: https://www.nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1301
icon
icon