ประชาสัมพันธ์การรับจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เปิดรับสมัครจิตอาสาพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 - 10 ของทุกเดือน ณ สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร และที่ทำการอำเภอทั่วประเทศในวันและเวลาราชการ สำหรับพิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคตอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. สามารถรับได้ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนนั้น

     จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่าน และบุคลากรในสังกัดของท่าน ร่วมสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในวันและเวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียดเอกสารใบสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ แอปพลิเคชั่น ประชาชนจิตอาสา สามารถดาวน์โหลดได้ที่ ระบบ iOS : https://apps.apple.com/us/app/ประชาชนจิดอาสา/id1439276790 ,

ระบบ Android : https://play.google.com/store/apps/details... , Line Official : https://page.line.me/jitarsa เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ : https://www.royaloffice.th/ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนจิตอาสา 1511

icon
icon