โครงการยกระดับผลิตภาพองค์กร

ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้เข้าอบรม โครงการยกระดับผลิตภาพองค์กรด้วย Innovation Master Plan รุ่น 14 วันที่23-25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง Grand ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ Innovation Master Plan g คือเครื่องมือในการกำหนดทิศทาง และขยายธุรกิจอย่างยั่งยืน การนำเสนอความแตกต่างให้กับตลาดด้วยรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ไม่เคยได้รับการพัฒนามาก่อน รวมทั้งการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากองค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรม

icon
icon