ปฐมนิเทศคณะบริหารธุรกิจประจำปี 2562

        พิธีปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมานี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 08.30-12.00 น. พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 17.30-19.30 น. พิธีผูกแขนบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุม NK2217 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน อธิการบดีคณะบริหารธุรกิจ  เป็นประธานกล่าวเปิดงานปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่  และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ โดยในพิธีได้จัดแบบประเพณีอีสานที่สืบทอดด้วยการสู่ขวัญโดยหมอพราห์มสู่ขวัญ การรำเชิญขวัญ และการผูกข้อต่อแขน โดย ผู้บริหาร คณาจารย์ และรุ่นพี่นักศึกษา เพื่อเรียกขวัญให้กับนักศึกษาใหม่ทุกคนด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นใจ ซึ่ง พิธีบายศรีสู่ขวัญเป็นประเพณีความเชื่ออันดีงาม ตามขนมธรรมประเพณีและวัฒนธรรมของชาวอีสาน  ที่เชื่อว่าหากผู้ใดได้ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญจะมีแต่ความเป็นความสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว  และเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เข้าใจซาบซึ้งถึงวัฒนธรรมอันดีงาม  รวมถึงเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรักความอบอุ่นจากคณาจารย์  ศิษย์เก่าและรุ่นพี่ศิษย์ปัจจุบันสู่น้องใหม่นักศึกษาใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

icon
icon