รับน้องสานสัมพันธ์น้องพี่ NBS

       สโมสรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ในหัวข้อ "รับน้องสานสัมพันธ์น้องพี่ NBS"ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.00 น. ณ ลานข้างอาคารสำนักงานบริหาร

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้น้องใหม่ได้ร้วมทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน และรุ่นพี่เพื่อสร้างความสัมพันธ์และการกล้าแสดงออกร่วมสนุกในกิจกรรม ได้ทำความรู้จักกับคนอื่นมากยิ่งขึ้นโดยมีเกมส์ และกิจกรรมสันทนาการ

      งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดการอบรมพี่เลี้ยงน้องใหม่และคณะทำงานกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ประจำคณะ ในหัวข้อ "รุ่นพี่ มข. ยุคใหม่รับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์" โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคุณณัฐพล พวงคต หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา พร้อมทั้งอาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษาจากคณะต่างๆเข้าร่วมรับฟังและให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่ทำหน้าที่ผู้นำกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2562 จำนวนกว่า 200 คน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นและวิทยาเขตหนองคายมุ่งหวังให้ปีการศึกษา 2562 นี้มีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นกับนักศึกษาใหม่

 

 

 

 

 

icon
icon