ร่วมช่วยกันแบ่งปันน้ำใจ

 

 

เนื่องจากทางชุมนุม IYF มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้มีการจัดโครงการค่ายอาสา...สุขใจ ร่วมสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านตะโกล่าง ตำบลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 27-29 กันยายน 2562 โดยสถานที่นี้เป็นโรงเรียนที่ให้การศึกษาแก่เด็กยากไร้ เด็กไร้สัญชาติตามแนวชายแดนไทย-พม่า และรวบรวมปัจจัยและงบประมาณในเรื่องค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์การก่อสร้างและการดำเนินงานต่างๆ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ที่มีจิตศัทธาช่วยสมทบทุนในโครงการครั้งนี้ เพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้มีคุณภาพชีวิตการเรียนที่ดีขึ้น 

 

 

 

 

 

เส้นทางในการเดินทางค่อนข้างมีอุปสรรค แต่ด้วยความตั้งใจที่จะช่วยเหลือแบ่งปันให้น้องๆ ทางชุมนุม IYF และอาสาสมัครที่มาร่วมช่วยงานก็มีความยินดีเป็นอย่างมาก ที่ทำให้เด็กได้มีโอกาสในด้านการศึกษาที่มากขึ้น และได้ช่วยเหลือให้น้องๆมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

icon
icon