คนรุ่นใหม่หัวใจจิตอาสา

 

 

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายได้จัดโครงการ “คนรุ่นใหม่หัวใจจิตอาสา” ได้รับเกียริจาก ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน มาเป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน ในงานนี้บรรยายโดย คุณเอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ (คุณไทด์) ซึ่งให้เกียรติมาเป็นวิทยากรแบ่งปันประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ให้อยากทำงานจิตอาสามากขึ้น

 

 

 

เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรได้ตระหนักในการอุทิศตนเพื่อส่วนรวม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้เหตุการณ์ที่เคยพบเจอ และได้ลงมือทำในด้านจิตอาสา
ในวันจันทร์ ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 16:00-19:00 น. ณ ห้องประชุมเอกนกประสงค์ NK2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ทางสภานักศึกษารู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมาก ที่ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้โครงการครั้งนี้ประสบผลสำเร็จไปได้ด้วยดี

 

icon
icon