กิจกรรมไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่

 
 
 
        โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธี กล่าวให้โอวาท เพื่อเป็นสิริมงคลในการศึกษาเล่าเรียนแก่นักศึกษาปีการศึกษา 2562 นี้
        ภายในงานเริ่มต้นด้วยกิจกรรมช่วงเช้นเริ่มเวลา 8.30 น. โดยนักศึกษา ทุกสาขา ทุกชั้นปี นำพานดอกไม้พานธูปเทียนขึ้นไหว้ครู เพื่อน้อมวันทาระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ ผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ให้กับศิษย์ ด้วยความรัก ความเมตตา และปรารถนาดี และสำนึกรักในพระคุณครูและสถาบัน ตามประเพณีอันดีงามของชาวไทยที่ถือปฏิบัติมาช้านานจากนั้นต่อด้วยพิธีมอบเกียรติบัตร เพื่อประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรติที่มี ผลการเรียนดี-กิจกรรมเด่น ในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมและมีโดดเด่นในกิจกรรมนักศึกษา ให้มีความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติประวัติแก่นักศึกษาและวงศ์ตระกูล เป็นขวัญและกำลังใจให้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจศึกษาไปตลอดจนจบการศึกษา รวมทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษารุ่นน้องต่อไป
 
 
 
         ปิดท้ายด้วยการบายศรีสู่ขวัญเย็น เริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไปประเพณีสำคัญของชาวอีสาน เพื่อแสดงถึงการต้อนรับด้วยการให้ความรักและไมตรี ผ่านการผู้ข้อต่อแขน รวมทั้งเป็นการต้อนรับน้องใหม่ เข้าสู่รั้วบริหารธุรกิจและการบัญชี อย่างเป็นทางการ โดยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่น และความประทับใจระหว่างครูกับศิษย์ โดยกิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม NK2217
 
 
 
 
icon
icon