คืนสู่เหย้า ชาววิทยาเขตหนองคาย

NKC KKU REUNION

 

คืนสู่เหย้า ชาววิทยาเขตหนองคาย

     

     วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 08:30น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้มีกำหนดการจัดกิจกรรมคืนสู่เหย้า ชาววิทยาเขตหนองคาย โดยผู้ที่สนใจสามารถสแกน QR Code เข้ากลุ่ม ตามสาขา อาชีพ ที่ท่านทำงานอยู่ หรือสนใจเพื่อเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำงานและการใช้ชีวิตให้กับน้องๆ ได้ทราบและนำไปปรับใช้หรือพัฒนาในการเรียนและในชีวิตเพื่ออนาคตที่ดีต่อไป

 

 

icon
icon