ประวัติอาจารย์

personal1
ผศ.ดร.สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายการวิจัย บริการวิชาการ และการจัดการความรู้

 

ระดับ

คุณวุฒิ

ปีที่จบ

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ

ปริญญาเอก

PhD. (Tourism)

 2015

University of Otago, Dunedin, New Zealand

ปริญญาโท 

M.A (Tourism Management)

(International Program)

2002  

Assumption University, Bangkok, Thailand

ปริญญาตรี

B.A (Hotel and Tourism Management)

 1999

Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand

 

 

WORK EXPERIENCES: 

 2001 - Present                                    Lecturer in Tourism Program

                                                    Faculty of Business Administration

                                                    Khon Kaen University (Nong Khai Campus)

Nong Khai, Thailand

SKILLS:                                              Hotel Operations and Management

                                                     Tourist Guide (International License)

 

RESEARCH INTERESTS:           Backpacker Tourism, International Tourism, Tourism Impacts, Visitor Accommodation Management

 

PREVIOUS RESEARCH:

Host and guest perceptions of backpacker tourism impacts on local communities:

A case study of the Yasawa Group of Islands, Fiji.

A study of area potentiality for tourism strategic development of the Thai – Lao PDR border: A case study of Nong Khai Province and Vientiane Capital.

A research study on the potential and development of different types of tourist accommodation in the southern region of North Eastern Thailand.

A research study on the potential and development of different types of tourist accommodation in the northern region of North Eastern Thailand: A case study of Nong Khai, Thailand.

A study of cultural tourist markets and cultural tourism destinations development in northeast of Thailand: Case studies in Khon Kaen, Udorn Thani and Nong Khai, Thailand.

A study and analysis for business plan in sustainable Agro-tourism and service industry in North Eastern Thailand.

A research study on tourist satisfaction for the tourism services development in

Tha Sadet Market, Nong Khai, Thailand.

           A research study on the potential of tourism attractions in Muang District, Nong Khai, Thailand.

 

PUBLICATIONS

 • Sroypetch, S., Carr, N, Duncan, T. Host and backpacker perceptions of environmental impacts of backpacker tourism: A case study of the Yasawa Islands, Fiji. Tourism and Hospitality Research, 2016 (forthcoming).
 • Text book “Hotel Management”: ISBN 9786162230233: Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand. 2010.
 • Sroypetch, Supattra (2007) Environmentally Friendly Hotel. Journal of Thai Hospitality and Tourism 2(2): 24-34.
 • Sroypetch, Supattra et al. (2007) The Preferred Type of Tourist Accommodation for Tourists in the Southern Part of the North Eastern Region, Thailand. Khon Kaen University Research Journal, 12 (4), 529-536.
 • Yongwanit, Sekson et al. (2008) A Study of Area Potentiality for Tourism Strategic Development of the Thai-Lao PDR Border: A Case Study of Nong Khai Province and Vientiane Capital. The Border Tourism of Thailand and Neighboring Countries: Thailand Research FundAugust 2008. 127-138.
 • Thawornwiriyatrakul, Warangkana & Sroypetch, Supattra (2002). The Preferred Type of Tourist Accommodation for Tourists in the Northern Part of the North Eastern Region: Case Study in Nong Khai Province. Geography for Ecotourism: The 8th National Conference on Geography by Geographical Association of Thailand. Rose Garden: Nakorn Pa-thom, Thailand: October 2002, pp.153-200.

 

CONFERENCE PRESENTATIONS

 • Title “Host and Guest Perceptions of Backpacker Tourism Impacts on the Host Communities in Fiji”: Islands and Small States Tourism Conference, Suva, Fiji, Oral Presentation: 13 September 2011.
 • Title “How different nationalities of backpackers perceive themselves in terms of their impacts on host communities?”: 10th ANZALS Conference, Dunedin, New Zealand, Oral Presentation: 8 December 2011.
 • Title “The Voices of Hosts on Backpacker Tourism Impacts on the Local Communities in Fiji: Case study in the Yasawa Group of Islands”: Australasian Tourism, Leisure, Sport and Hospitality Postgraduate Symposium, Sydney, Australia, Oral Presentation: 2 December 2013.
 • “How the Impacts of Backpacker Tourism Perceived by the Hosts and their Guests? Case study in the Yasawa Islands of Fiji”: 11th ANZALS Conference, Melbourne, Australia. Oral Presentation: 6 December 2013.
 • “Who to Believe - Hosts or Guests? Perceptions of Backpacking Impacts in Fiji” 11th International Small Islands Conference (ISIC 11), Gozo Island, Malta: Oral Presentation: 22-25 June 2015.
icon
icon