ประวัติอาจารย์

personal1
ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ อัครางกูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับ คุณวุฒิ ปีที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
ปริญญาเอก

Ph.D (Management Studies)  

 2553  University of Exeter, UK
ปริญญาโท

M.Sc. (Tourism Management)  

2542 

University of Surrey, UK

ปริญญาตรี

B.A.(Home Economics)

 2537 ม.เกษตรศาสตร์

 

Current Employment
2005-present Assistant Professor Faculty of Business Administration, Nong Khai Campus, Khon Kaen University (KKU), Thailand.
Publications
Kumar, S., Akkaranggoon, S. Garza-Reyes, J., Rocha-Lona, L., Kumari, A. Wang, Y. (2013) “A Multi-Agent Architecture Framework to Improve Wine Supply Chain Coordination” Advances in Sustainable and Competitive Manufacturing Systems. Lecture Notes in Mechanical Engineering. pp. 1077-1088.
Akkaranggoon, S. (2003) “Low cost carriers: the Business Model and the Pressure Shaping the Airline Industry” Journal of Management Sciences Khon Kaen University vo.1(2) pp.15-23.


Editorial Board Membership
International Journal of Supply Chain and Operations Resilience (IJSCOR)
Books
Akkaranggoon, S. (2015) Transportation and Tourism. Khon Kaen: Khon Kaen University. (Language: Thai) (Forthcoming)
Akkaranggoon, S. ( 2003) Tourist Behaviour. Khon Kaen: Klang Nana Witaya. (Language: Thai)


Current Research
An Investigation into Wine Supply Chain Coordination in the Wine Industry, Thailand. Funded by the Faculty of Business Administration. Khon Kaen University.

 

Administration
Chair, Research Degrees Committee 2013-present
Member, Faculty of Business Administration Executive Board 2012-present
Program Leader, B.B.A. (Hotel and Tourism Management) 2002-2005
Program Leader, B.A. (Tourism) 2011-2014


Teaching (Current)

M.B.A. Entrepreneurship and Innovation (Faculty of Business Administration, KKU)
949 816 Gaining and Sustaining Competitive Advantage
B.A. Tourism (Faculty of Business Administration, KKU)
927 111 Introduction to the Tourism Industry
927 224 Transportation for Tourism
927 212 Service Psychology and Tourist Behaviour
927 211 Introduction to the Tourism Industry (Co-teaching)
927 481 Tourism Marketing in the Greater Mekong Subregion


Teaching (Previous)
B.A.(Tourism) Nong Khai Campus, Khon Kaen University
927 326 Sustainable Tourism Planning and Development (Co-teaching) (2012-2014)
927 421 Seminar IN Tourism (2012)
M.Econ. (Business Economics) (Visiting lecturer at the Faculty of Management Science, Khon Kaen University) (2014)
962 752 Economics Strategic Planning
M.Sc. Tourism, Development and Policy (University of Exeter, England)
BEMM378 Qualitative Methods in Research (Co-teaching) (2008)
B.B.A. Hotel and Tourism Management (Faculty of Management Science, KKU)
963 215 Passenger Transportation Management (2001)


Conference Papers Given
2013 “A Multi-Agent Architecture Framework to Improve Wine Supply Chain Coordination” presented at The 23rd International Conference Flexible Automation and Intelligent Manufacturing (FAIM), 26-28 June 2013 in Porto, Portugal.


Other Professional Positions
Thai Academic Year 2556 BE (2013) Business Consultant, Knowledge Transfer Partnership Programme, Faculty of Business Administration, Khon Kaen University.
Professional Activities


An Editorial Board Member for
• The 2nd Nong Khai Campus International Conference 2014 “Creative Economy: Research & Development to Worthy Lifestyle.” 3-4 July, 2014 Khon Kaen University, Nong Khai Campus.
• The 4rd. Khon Kaen University International and National Conference on Sustainable Rural Development “Rethink: Social Development for Sustainability in ASEAN Community” 11 - 13 June 2014. Centara Hotel & Convention Centre, Khon Kaen.

 

Fellowships, Honours, and Awards, Post-Ph.D.
Associate Fellow of the Higher Education Academy (UK)

Memberships in Professional Societies
The Tourism Society (England) 2008-2011
PhD Students Supervision
2013-present
Ph.D. Program in Tourism and. Hospitality Innovation Management. Faculty of Management Science, KKU.
• Nawathiwa Polthom (The Development of a Festival Branding Model for Tourist Destination in Thailand)
• Juthatip Sutitap (Understanding Visitor Behaviour in a Slow Tourism Context)

icon
icon