ประวัติอาจารย์

personal1
ดร.จตุราพร สีหาบุตร
-
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ คุณวุฒิ ปีที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
ปริญญาเอก PhD. in Social Economics (International Tourism)     Universite de Toulouse Le Mirail, France
ปริญญาโท 2 

Master 2 (Economic et Politque du Tourisme 

  

International Universite Toulouse 1 Capitole,France

ปริญญาโท 1

M.A.(Tourism and Hotel Management)

  Southern Cross University,Australia (Dual Degree)
ปริญญาตรี นศบ.(การสื่อสารมวลชน)   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,ไทย

 

 

Experiences

- Lecturer, Tourism and Hotel Management Department, Faculty of Business Administration, Khon kaen University, Nong Khai Campus
- Researcher, Acting for Life Organisation (TED: Tourism, Ethics, and Development), France, 2007-2013 (www.acting-for-life.com)
- Event Management Officer, Organiser International Pty Ltd Australia, Jan-July, 2003
- Coordinator, Cyber Flex Co.,Ltd. Bangkok, Thailand, 1998.

Teaching Document

- “Principle of Economic for Tourism” (927 112), Bachelor of Arts (Tourism management), Faculty of Business Administration, Khon kaen University, Nong Khai Campus

International Conference/ Guest Speakers

- Environmental Awareness Booklet Programme in Lao PDR. International Conference on North Atlantic Forum (NAF) June 2013, Holar University College, Holar, Iceland.
- Technology and International Specialisation in Tourism, in International Tourism Conference 11-12 April 2011, Université de Toulouse Capitole, France.
- Upgrading Traditional Handicraft Programme for the Poorest in Hospitality and Tourism Sectors, Sri Lanka 2009-2011
- Topic “Tourism Industry” Lao National Tourism Administration, Laos PDR. October 2006.
- Topic “Meeting Incentive Convention and Exhibition (MICE)” Stamford University Hua Hin, Thailand. April 2005

Researches/ Publications

- Sustainable Tourism and Environmental Awareness Knowledge: Luang Prabang, Lao PDR. University of Thai Chamber of Commerce Journal Volume 35, Number 3, July-September 2015.
- Financial Strength of the Tour Operators and Travel Agents from Economic and Social Crisis, Thailand. Veridian E-Journal Volume 7, Number 3, September-November 2014.
- Programme of Eco-bungalow Model for Poverty Reduction, Thailand/Lao PDR 2010-2012.
- Programme of Upgrading Traditional Handicraft for the Poorest in Hospitality and Tourism Sectors, Sri Lanka 2009-2011.
- Environmental Awareness Booklet Programme in Thailand, Sri Lanka, Indonesia, Lao 2007-2009.
- A Study of Area Potentiality for Tourism Strategic Development of Thai-Lao PDR Border: A Case Study of Nong Khai Province and Vientiane Capital, 2007 (Researcher- Funded by Thailand Research Fund)
- The Tourism Impact of Nongkhai Province from Being the Seventh of the Most Livable City in the World, 2006. (Project Leader- Funded by Khon kaen University)
- An analysis of Tourism Product Development and Planning for Health Tourism : A Case Study of Khonkaen, Loey, Udonthani, and Nongkhai, Thailand, 2006.
- Tourist Awareness of Environmental Impacts : HuaHin Thailand, 2003.
- A Review and Critical Evaluation of The Challenges and Opportunities that MICE Industry Faces in Thailand, 2003.

icon
วันที่ 25 Feb 2018
โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ

วันที่ 25 Feb 2018
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตหนองคาย ครบรอบปีที่ 20

วันที่ 01 Mar 2018
จอมยุทธ์น้อยธุรกิจร้อยล้าน ครั้งที่ 2

วันที่ 01 Mar 2018
ประกาศรายชิื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

วันที่ 02 Mar 2018
อบรมพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม MS OFFICE

วันที่ 05 Mar 2018
การสอบภาคกลาง (2/2560)

วันที่ 16 Mar 2018
การประชุมผู้มีส่วนได้่ส่วนเสียคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 26 Mar 2018
แถลงนโยบายทีมที่ลงสมัครเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา

วันที่ 29 Mar 2018
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา

วันที่ 01 Apr 2018
สัมมนาสโมสรนักศึกษา
icon
icon