ประวัติอาจารย์

personal1
อ.ถนอมศิลป์ จันคณากิติกุล
-
ตำแหน่ง : อาจารย์

MBA (General Management)             Ramkhamaeng University

B.SC (Industrial Technology)              Rajabhat Rajanagarindra University

 

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่ง Engineering Team Lead บริษัท ซีเกทเทคโนโลยี (ผลิตชิ้นส่วน Hard Disk)

ตำแหน่ง Factory Manager บริษัททีดับบลิวไอ (ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก). 

ตำแหน่ง Production Engineering Manager บริษัทในเครือซัมมิทกรุ๊ป(ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์).

 

 • อาจารย์ ประจำคณะ บริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

 

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร (Leadership Development Program).
 • Management Problem Solving and Decision Making Program.
 • หลักสูตรการพัฒนาผู้นำสำหรับฝ่ายปฏิบัติการ (Frontline Leader Development Program).
 • Six Sigma Green Belts Training by Seagate Master Black belts.
 • Resource Management System (HRMS)
 • หลักสูตรการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูล(Data Analysis training course).
 • Lean Manufacturing Training.
 • Resource and Capacity Planning.
 • Concept of quality and reliability management in HDD industrial.
 • หลักสูตรการใช้กลยุทธ์ในระบบสารสนเทศในการโรงานและข้อมูลเรียลไทม์ (Strategic use of IT in manufacturing and real time data).
 • หลักสูตรการใช้สถิติในการควบคุมกระบวนการผลิต (Statistical Process Control).
icon
icon