ประวัติอาจารย์

personal1
อ.ถนอมศิลป์ จันคณากิติกุล
-
ตำแหน่ง : อาจารย์

MBA (General Management)             Ramkhamaeng University

B.SC (Industrial Technology)              Rajabhat Rajanagarindra University

 

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่ง Engineering Team Lead บริษัท ซีเกทเทคโนโลยี (ผลิตชิ้นส่วน Hard Disk)

ตำแหน่ง Factory Manager บริษัททีดับบลิวไอ (ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก). 

 

 

 

 

icon
icon