ประวัติอาจารย์

personal1
อ.ถนอมศิลป์ จันคณากิติกุล
-
ตำแหน่ง : อาจารย์

MBA (General Management)             Ramkhamaeng University

B.SC (Industrial Technology)              Rajabhat Rajanagarindra University

 

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่ง Engineering Team Lead บริษัท ซีเกทเทคโนโลยี (ผลิตชิ้นส่วน Hard Disk)

ตำแหน่ง Factory Manager บริษัททีดับบลิวไอ (ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก). 

ตำแหน่ง Production Engineering Manager บริษัทในเครือซัมมิทกรุ๊ป(ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์).

 

 • อาจารย์ ประจำคณะ บริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

 

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร (Leadership Development Program).
 • Management Problem Solving and Decision Making Program.
 • หลักสูตรการพัฒนาผู้นำสำหรับฝ่ายปฏิบัติการ (Frontline Leader Development Program).
 • Six Sigma Green Belts Training by Seagate Master Black belts.
 • Resource Management System (HRMS)
 • หลักสูตรการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูล(Data Analysis training course).
 • Lean Manufacturing Training.
 • Resource and Capacity Planning.
 • Concept of quality and reliability management in HDD industrial.
 • หลักสูตรการใช้กลยุทธ์ในระบบสารสนเทศในการโรงานและข้อมูลเรียลไทม์ (Strategic use of IT in manufacturing and real time data).
 • หลักสูตรการใช้สถิติในการควบคุมกระบวนการผลิต (Statistical Process Control).
icon
วันที่ 25 Feb 2018
โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ

วันที่ 25 Feb 2018
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตหนองคาย ครบรอบปีที่ 20

วันที่ 01 Mar 2018
จอมยุทธ์น้อยธุรกิจร้อยล้าน ครั้งที่ 2

วันที่ 01 Mar 2018
ประกาศรายชิื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

วันที่ 02 Mar 2018
อบรมพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม MS OFFICE

วันที่ 05 Mar 2018
การสอบภาคกลาง (2/2560)

วันที่ 16 Mar 2018
การประชุมผู้มีส่วนได้่ส่วนเสียคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 26 Mar 2018
แถลงนโยบายทีมที่ลงสมัครเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา

วันที่ 29 Mar 2018
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา

วันที่ 01 Apr 2018
สัมมนาสโมสรนักศึกษา
icon
icon