ประวัติอาจารย์

personal1
อ.ถนอมศิลป์ จันคณากิติกุล
-
ตำแหน่ง : อาจารย์

MBA (General Management)             Ramkhamaeng University

B.SC (Industrial Technology)              Rajabhat Rajanagarindra University

 

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่ง Engineering Team Lead บริษัท ซีเกทเทคโนโลยี (ผลิตชิ้นส่วน Hard Disk)

ตำแหน่ง Factory Manager บริษัททีดับบลิวไอ (ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก). 

ตำแหน่ง Production Engineering Manager บริษัทในเครือซัมมิทกรุ๊ป(ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์).

 

 • อาจารย์ ประจำคณะ บริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

 

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร (Leadership Development Program).
 • Management Problem Solving and Decision Making Program.
 • หลักสูตรการพัฒนาผู้นำสำหรับฝ่ายปฏิบัติการ (Frontline Leader Development Program).
 • Six Sigma Green Belts Training by Seagate Master Black belts.
 • Resource Management System (HRMS)
 • หลักสูตรการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูล(Data Analysis training course).
 • Lean Manufacturing Training.
 • Resource and Capacity Planning.
 • Concept of quality and reliability management in HDD industrial.
 • หลักสูตรการใช้กลยุทธ์ในระบบสารสนเทศในการโรงานและข้อมูลเรียลไทม์ (Strategic use of IT in manufacturing and real time data).
 • หลักสูตรการใช้สถิติในการควบคุมกระบวนการผลิต (Statistical Process Control).
icon
วันที่ 25 Jun 2018
ส่งรายงาน มคอ.5 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 Jun 2018
วันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะบริหารธุรกิจ(KM-LO)

วันที่ 01 Jul 2018
โครงการอบรมไอดีการ์ด

วันที่ 01 Jul 2018
สวดมนต์ ฟังธรรมเทศนาทุกวันพระ

วันที่ 04 Jul 2018
วันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3 (ทำบุณ & Big Cleaning Day)

วันที่ 04 Jul 2018
งานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครบรอบปีที่ 6 และวัน Big Cleaning Day

วันที่ 06 Jul 2018
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ GMSIC ครั้งที่ 5

วันที่ 26 Jul 2018
ส่งรายงาน มคอ.7 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2560

วันที่ 28 Jul 2018
วันประชุมผู้ปกครองนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 31 Jul 2018
ส่ง(ร่าง)การประเมินตนเองระดับหลักสูตร(IQA)
icon
icon