ประวัติอาจารย์

personal1
ดร.อังค์วรา ณ สุนทร
-
ตำแหน่ง : อาจารย์
คุณวุฒิ (ระดับการศึกษา) ชื่อสถานศึกษาและประเทศ

ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภูมิศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

ศิลปศาตร์มหาบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Doctor of Philosophy (Tourism) 

University of Bedfordshire United Kinsdom

 

 

icon
icon