• Alumni
  personal1
  Miss.Suksiri Prasongsup
  Nealo
  Present : เจ้าหน้าที่บริหารแผนงานเครือข่ายพยาบาลชุมชนฯ

  นางสาวสุขศิริ ประสงค์ทรัพย์ (เน)
  รหัสนักศึกษา 437621-3
  NKC#3 การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว#2

  งานอดิเรก เจ้าของกิจการ ร้านอาหารเจอเน คาเฟ่ ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา

  สิ่งที่ได้รับและความประทับใจในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

        ประทับใจ หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาครอบคลุม อีกทั้งอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิในระดับสูง มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้อย่างเต็มที่ ใส่ใจและเข้มงวด เรื่องบุคลิกภาพ การแต่งกาย เน้นทักษะ ด้านการค้นคว้านอกตำราเรียน การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยู่เสมอๆ สิ่งที่อาจารย์สอนเป็นสิ่งที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในอนาคต และส่งผลให้การศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น
  สำหรับตัวเอง รู้สึกภูมิใจมากที่ได้จบการศึกษาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เพราะได้นำทุกวิชาที่ได้เรียนมาใช้กับการทำงานและชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว และปัจจุบัน นำความรู้ด้านการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มาใช้กับการบริหารจัดการร้านอาหาร เช่น ด้านการวางแผน ด้านการบริการ และการบริหารต้นทุน ฯลฯ

  “เวลาอาจารย์สอน ... ท่านจะยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่อยู่ในกระแส เป็นเรื่องที่ทันสมัย จุดประกายความคิด ทำให้เราสามารถเริ่มต้นลงมือทำ และประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าคนอื่นๆ”

                           ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านค่ะ

   

   

                                                                                                              

   

   

 • Outstanding Alumnus
  • Fullname
  • Program
  • Branch
  • Year
  • GPA
  No Data.
icon
วันที่ 19 Feb 2018
ประกาศรับสมัครผู้ลงสมัครสโมสรนักศึกษา ปี 2561

วันที่ 21 Feb 2018
สัมภาษณ์ผู้สมัครทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 25 Feb 2018
โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ

วันที่ 25 Feb 2018
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตหนองคาย ครบรอบปีที่ 20

วันที่ 01 Mar 2018
จอมยุทธ์น้อยธุรกิจร้อยล้าน ครั้งที่ 2

วันที่ 01 Mar 2018
ประกาศรายชิื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

วันที่ 02 Mar 2018
อบรมพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม MS OFFICE

วันที่ 05 Mar 2018
การสอบภาคกลาง (2/2560)

วันที่ 16 Mar 2018
การประชุมผู้มีส่วนได้่ส่วนเสียคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 26 Mar 2018
แถลงนโยบายทีมที่ลงสมัครเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา
icon
icon